Prowadzimy  sprzedaż produktów i środków ekologicznych  polepszających właściwości gleby i upraw  zaopatrzenia rolnictwa  oraz produktów świeżych z naszego gospodarstwa