FERTIL Bioilsa NC 12,5-40 25kg Zobacz większe

FERTIL Bioilsa NC 12,5-40 25kg

Nowy produkt

Ekologiczny  nawóz azotowy. Dopuszczony do stosowania w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych.

Więcej szczegółów

tel. (+48) 602-622-328 (w godz. 8-20)
email: zenszen@wp.pl

75,60 zł brutto

Więcej informacji

Użyźnia glebę, zaopatruje w azot, stymuluje korzenie pod wszystkie rośliny  pogłownie i doglebowo 300-500 kg /ha
Skład:
Azot organiczny (N) 12,5 % (w tym organiczny azot (N) rozpuszczalny w wodzie 5%), Węgiel organiczny (C)
poch

Charakterystyka produktu:
Fertil to nowa koncepcja doglebowego organicznego nawozu azotowego o spowolnionym uwalnianiu azotu
w formie peletu, wyprodukowanego w wysoce zaawansowanym procesie hydrolizy termicznej.
Hydroliza termiczna umożliwia uzyskanie nowego typu nawozu o wysokiej zawartości azotu organicznego
i węgla, który jest wykorzystywany przez mikroorganizmy żyjące w glebie w strefie korzeniowej rośliny.
Stymulowanie aktywności mikrobiologicznej przez Fertil sprzyja absorpcji składników odżywczych
i wspomaga wzrost korzeni szczególnie w pierwszych etapach rozwoju rośliny. 40% azotu organicznego
z produktu jest dostępna dla roślin w ciągu pierwszych 2-3 tygodni od zastosowania, podczas gdy pozostała
część 60% jest stopniowo uwalniana w ciągu 3-5 miesięcy. Spowolnione uwalnianie azotu (zobrazowane
krzywą mineralizacji) umożliwia intensywne zrównoważone odżywianie rośliny dostosowane do jej potrzeb
w trakcie całego cyklu wegetacyjnego. Fertil aplikuje się przedsiewnie/przed wysadzeniem lub pogłównie.
W uprawach wieloletnich (drzewa, krzewy) wiosną – w początkowych fazach rozwoju wegetatywnego.
Z agronomicznego punktu widzenia stosowanie Fertil’u pozwala uzyskać odpowiednie korzyści:
• Naturalnie spowolnione uwalnianie azotu dostosowuje się do potrzeb pokarmowych roślin
co umożliwia zrównoważony wzrost i rozwój, przy zmniejszonej liczbie aplikacji nawozu
• Poprawia żyzność gleb i wchłanianie innych składników pokarmowych: fosforu, potasu i
mikroelementów
• Brak strat powodowanych wymywaniem lub gazyfikacją
o Bardzo wysoka wydajność nawożenia przy niskich dawkach azotu
o Brak negatywnego wpływu na środowisko
• Lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin przy jednoczesnym ograniczeniu liczby
zabiegów
• Poprawia fizyko-chemiczne i biologiczne właściwości gleby
• Wpływa na odtworzenie próchnicy w glebie
• Poprawa retencji wody i sprawności kompleksu sorpcyjnego gleby
• Łagodzi efekty uboczne nawożenia mineralnego.
Opakowania: 25 kg,
Nawóz zalecany do upraw ekologicznych na podstawie świadectwa kwalifikacji produktu do stosowania
w rolnictwie ekologicznym NE/211/2012 wydanym przez IUNG Puławy.

30 innych produktów w tej samej kategorii: